Rival

Arrangementskomitè

Arrangementskomitè

 

Leder arrangementskomitè skal... 

 • Koordinere Rivals arrangementer
 • Fordele arbeidsoppgaver i arrangementskomitéen
 • Delta på styremøter

Arrangementsutvalg

 • Organisere kioskdrift og seriekampavvikling
  • Holde oversikt over varelager og innkjøp til kiosk.
  • Lage lister med fordeling av arrangement på lag. Hvert lag får ansvar for sine dager hvor de skal stille med mannskap til kiosk og sekretariat.
  • Utarbeide rutiner for kioskdrift og sekretariat.
  • Sørge for at hallen har verdiseilene på plass ved arrangement.
  • Ha ansvar for oppgjør og vekselkasse til kioskdriften.
 • Hovedansvar for arrangering av Harald Hårfagre CUP. 
 • Hovedansvar for arrangering av RomjulsCUP. 
 • Hovedansvar for arrangering av MINI-turnering. 

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift