Rival

Sportslig Utvalg

Sportslig Utvalg
VEDLEGG
Vis fil Rød tråd.pdf
Leder av sportslig utvalg erKasper B. Larsen. Kontakt på e-post: kasperb75@hotmail.com

Sportslig leder skal... 

 • Leder av sportslig utvalg
 • Innkalle til møte
 • Være i kontinuerlig dialog med alle trenerne/oppmenn
 • Være til stede på foreldremøter der dette er ønskelig
 • Følge opp vedtatte sportslige målsettinger
 • Tildele treningstider i samarbeid med daglig leder
 • Sette opp budsjett i samarbeid med økonomiansvarlig og daglig leder.

Sportslig utvalg skal...

 • Påmelding av lag til sesongen i samarbeid med daglig leder. (frist 1. mai)
 • Søke om treningstid i kommunale haller i samarbeid med daglig leder (frist 20. februar)
 • Sette opp forslag til treningstider for lagene. Send ut forespørsel til lagene med tanke på når det passer med treningstid. Må være klart til skolestart
 • Oppstart av MINI-håndball. Sende ut informasjon til alle 1. – 4. klassinger om oppstartdato.  En gruppe for gutter og en gruppe for jenter. Gi trenere god oppfølging med tanke på hva man skal legge vekt på. 
 • Oppfølging av trener- og dommerutdanning. Det skal arrangeres dommerkurs og trenerkurs i løpet av sesongen. For informasjon om kurs, ta kontakt med Region Sør-Vest.

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift