Rival

Styret 2019/2020

Styret 2019/2020

 

 

Rivals styre er: 

 

Styreleder              Nils Andreas Røher

Nestleder               Ole John  melkevik

Styremedlem         Jostein A Kristiansen

Arr ansv                 Bjarte Melstveit

Sportslig leder       Bjørn Ole Haagenvik

Styremedlem         Veslemøy Eriksen

Styremedlem         Kathrine Straum     

 

Styret skal... 

 • Avholde styremøte hver 5. uke i sesongen

 

Styrets leder skal... 

 • Kalle inn til styremøter
 • Lede alle styremøter.
 • Sammen med nestleder sender ut informasjon til organisasjonen via nyhetsbrev på E-post.
 • Skrive årsmelding
 • Innkalle til årsmøte
 • Evaluere klubbens styringsdokumenter
 • Representere Rival
 • Reforhandle kontrakter i samarbeid med nestleder, daglig leder og økonomiansvarlig.

 

Nestleder skal... 

 • Assisterer leder i hans/hennes verv/stedfortreder
 • Skrive referater
 • Delta på styremøter
 • Sammen med leder sende ut informasjon til organisasjonen via nyhetsbrev på E-post.
 • Reforhandle kontrakter i samarbeid med leder, daglig leder og økonomiansvarlig.

 

 

 

 

 
 
 

 

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift