Rival

Politiattest

Politiattest

Alle ansatte og frivillige som er trenere eller oppmenn for spillere under 18 år, skal fremskaffe politiattest.

Hvordan registrerer du en politiattest.pdf

Politiattest_mal_2018 legges som vedlegg.pdf 

Politiattesten inneholder kun opplysninger om personen for tiden er siktet/tiltalt eller tidligere ilagt forelegg/dømt for brudd på bestemmelser i straffeloven om seksualforbrytelser overfor barn. Idrettslaget har ikke anledning til å be personen om å innhente politiattest for andre straffbare forhold. Innhenting av politiattest er gratis.

 
1: Søknaden om politiattest fylles ut av idrettslaget og den søknaden gjelder for, og undertegnes av begge.
     IL RIVAL v/Beathe Rossebø, sender søknaden til politiet.      
2: Politiet sender attesten som ordinær post til den søknaden gjelder for. Den sendes ikke til idrettslaget.
3: Den søknaden gjelder for, skal framvise sin politiattest til Beathe Rossebø.
     IL RIVAL skal ikke lagre attesten, men kun få den framvist til gjennomsyn.
 
Personer som ikke har fremvist politiattest uten merknad, kan ikke settes til oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming.
 
Med vennlig hilsen
Styret i IL RIVAL
 
Mer om politiattest på: 
 
Skjema kan lastes ned fra:

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift