Rival

Laglederens Rolle

Laglederens Rolle

Lagleder skal... 

  • Holde oversikt over spillerpersonalia.
  • Informere foreldre om lagets og klubbens aktiviteter.
  • Sette seg inn i terminlisten i høringsperioden og omberamme ved behov. Se eget punkt om omberamming av kamper.
  • Organisere cup-deltagelse og andre sosiale aktiviteter i samråd med foreldregruppen.
  • Holde oversikt over lagets drakter.
  • Lagleder for spillere 12 år og oppover har ansvar for at alle spillere har betalt lisens. Dette kan gjøres på klubbsiden. Se eget avsnitt om klubbsiden.
    • For G/J12 gjelder lisensen fra nyttår. 

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift